ATFERD

Du kan trene på mange ulike måter. I denne delen lærer du om ulike typer trening og prinsipper du må følge for å få resultater. Du får også forslag til aktiviteter og treningssteder.