Her ser du referanselisten til boken. Fordi det finnes mange misforståelser om hva som egentlig er viktig, har jeg brukt mye tid på å finne gode referanser. Primært har jeg brukt  metaanalyser, samlestudier, kunnskapsoppsummeringer og nyere faglitteratur. Skulle jeg tatt med alle enkeltstudiene ville referanselisten blitt på flere tusen kilder.