VERKTØY

I denne delen av boken får du verktøy og øvelser som hjelper deg å øke motivasjonen og legge forholdene til rette for å lykkes.