UTFORDRINGER

Noen måltider følger hverdagens trygge rutiner. Andre ganger spiser du i situasjoner som gjør det krevende å ta gode valg. I denne delen får du praktiske tips til hvordan du spiser andre steder enn hjemme. Bruk den som oppslagsverk ved behov.