ATFERD

Det er mange positive endringer du kan iverksette for å spise litt bedre. I denne delen får du en rekke konkrete forslag som du kan sette ut i livet umiddelbart.